آخرین ایده های ثبت شده شهروندی
 • عنوان ایده:
 • پارک موضوعی
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/08/14 9:4:30

 • عنوان ایده:
 • تبدیل کردن میدان ها بزرگ به چهار راه
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/08/02 22:26:27

 • عنوان ایده:
 • امتداد پل روگذر صابرین به سمت میدان جهاد
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/08/02 22:22:59

 • نام کاربر:
 • مریم وحید پور
 • گروه ایده:
 • زیباسازی و فضای سبز
 • عنوان ایده:
 • پارک موضوعی
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/08/14 9:4:30

 • کل ایده های ثبت شده:
 • 103
 • اعضای سیستم:
 • 72
 • ایده های تایید شده:
 • 1
 • گروه ایده ها:
 • 11
 • پیام ناظر سیستم
شهرداری رشت بعنوان نهادی خدمت رسان و مهمترین سازمان درگیر با ارائه خدمات به شهروندان در راستای استفاده از ایده های هموطنان اعم از بومی و غیر بومی سامانه ایده پرداز تدبیر را با شعار " هیچیک از ما باهوشتر از همه ما نیست " راه اندازی نموده است. بدیهی است حقوق صاحبین ایده نزد شهرداری محفوظ بوده و اولویت شهرداری رشت در پیاده سازی ایده دریافت شده از هموطنان اجرا یا نظارت توسط صاحب ایده می باشد
 • مرا به خاطر بسپار
سازمان الکترونیک تدبیر
نسخه 2.1