آخرین ایده های ثبت شده شهروندی
 • عنوان ایده:
 • ورودی شهر از سمت جاده تهران
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/12/13 15:48:56

 • عنوان ایده:
 • پل طبیعت
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/12/13 15:42:3

 • عنوان ایده:
 • پارک بازیافت
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/12/13 15:39:41

 • نام کاربر:
 • طه غلام حضرت حجت
 • گروه ایده:
 • زیباسازی و فضای سبز
 • عنوان ایده:
 • ورودی شهر از سمت جاده تهران
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/12/13 15:48:56

 • کل ایده های ثبت شده:
 • 106
 • اعضای سیستم:
 • 74
 • ایده های تایید شده:
 • 1
 • گروه ایده ها:
 • 11
 • پیام ناظر سیستم
شهرداری رشت بعنوان نهادی خدمت رسان و مهمترین سازمان درگیر با ارائه خدمات به شهروندان در راستای استفاده از ایده های هموطنان اعم از بومی و غیر بومی سامانه ایده پرداز تدبیر را با شعار " هیچیک از ما باهوشتر از همه ما نیست " راه اندازی نموده است. بدیهی است حقوق صاحبین ایده نزد شهرداری محفوظ بوده و اولویت شهرداری رشت در پیاده سازی ایده دریافت شده از هموطنان اجرا یا نظارت توسط صاحب ایده می باشد
 • مرا به خاطر بسپار
سازمان الکترونیک تدبیر
نسخه 2.1