آخرین ایده های ثبت شده شهروندی
 • عنوان ایده:
 • استفاده از نمای ساختمانها متناسب با اقلیم و فرهنگ منطقه و شناسنامه دار بجای نماهایی نظیر رومی و یونانی و...
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/04/26 15:19:5

 • عنوان ایده:
 • تشکیل کارگروه مهندسان با سوابق پروژه های زیرساختی
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/04/26 14:49:4

 • عنوان ایده:
 • سامان دهي رودخانه هاي زرجوب و گوهر رود
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/03/27 14:47:42

 • نام کاربر:
 • محمد زمانی
 • گروه ایده:
 • معماری
 • عنوان ایده:
 • استفاده از نمای ساختمانها متناسب با اقلیم و فرهنگ منطقه و شناسنامه دار بجای نماهایی نظیر رومی و یونانی و...
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/04/26 15:19:5

 • کل ایده های ثبت شده:
 • 96
 • اعضای سیستم:
 • 64
 • ایده های تایید شده:
 • 1
 • گروه ایده ها:
 • 11
 • پیام ناظر سیستم
شهرداری رشت بعنوان نهادی خدمت رسان و مهمترین سازمان درگیر با ارائه خدمات به شهروندان در راستای استفاده از ایده های هموطنان اعم از بومی و غیر بومی سامانه ایده پرداز تدبیر را با شعار " هیچیک از ما باهوشتر از همه ما نیست " راه اندازی نموده است. بدیهی است حقوق صاحبین ایده نزد شهرداری محفوظ بوده و اولویت شهرداری رشت در پیاده سازی ایده دریافت شده از هموطنان اجرا یا نظارت توسط صاحب ایده می باشد
 • مرا به خاطر بسپار
سازمان الکترونیک تدبیر
نسخه 2.1