آخرین ایده های ثبت شده شهروندی
 • عنوان ایده:
 • بازسازی و مرمت خانه‌های تاریخی و قدیمی رشت در بافت فرسوده
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/06/16 12:44:48

 • عنوان ایده:
 • هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل و توزیع کارت شهروندی
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/06/16 12:32:31

 • عنوان ایده:
 • احداث آرامگاه استاد ابتهاج
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/06/09 8:59:26

 • نام کاربر:
 • حسین حقگو
 • گروه ایده:
 • آتش نشانی
 • عنوان ایده:
 • بازسازی و مرمت خانه‌های تاریخی و قدیمی رشت در بافت فرسوده
 • تاریخ ثبت ایده:
 • 1401/06/16 12:44:48

 • کل ایده های ثبت شده:
 • 100
 • اعضای سیستم:
 • 67
 • ایده های تایید شده:
 • 1
 • گروه ایده ها:
 • 11
 • پیام ناظر سیستم
شهرداری رشت بعنوان نهادی خدمت رسان و مهمترین سازمان درگیر با ارائه خدمات به شهروندان در راستای استفاده از ایده های هموطنان اعم از بومی و غیر بومی سامانه ایده پرداز تدبیر را با شعار " هیچیک از ما باهوشتر از همه ما نیست " راه اندازی نموده است. بدیهی است حقوق صاحبین ایده نزد شهرداری محفوظ بوده و اولویت شهرداری رشت در پیاده سازی ایده دریافت شده از هموطنان اجرا یا نظارت توسط صاحب ایده می باشد
 • مرا به خاطر بسپار
سازمان الکترونیک تدبیر
نسخه 2.1